İç Mekan Uygulamaları Projeleri

Kristal Mimarlık çalışmalarının karakteristik özelliklerinden biri, güncel mimarlık disiplinini projenin kendi bağlamı içinde gerçekçi ve uygulanabilir bir yaklaşım ile birleştirmesidir.